БЗНС основан 1899г.

БЗНС остро осъжда поредния опит да бъде подменена или премълчана историческата истина

Възмутени сме от непреставащите опити за лансирането на прочит на историята, базиран на ценности несъвместими с духа на демокрацията, плурализма и върховенството на закона. Това разделя обществото както по отношение на неговото минало, така и по отношение на неговото бъдеще. Затова, ние от най-старата демократична оргнизация считаме, че манипулативното изопачаване на фактите за комунистическия режим ощетява и оскатява бъдещите поколения. Работи срещу единството на нацията, нещо повече то е незаконно, защото противоречи на приетия от Народното събрание на 26.04. 2000 г. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

Не можем да очакваме Република Северна Македония да преосмисли позициите си за историческите факти, а да не можем да изчистим собствена си история от идеологически предразсъдъци.

Ние от БЗНС за пореден път настояваме:

– Да се изучава в училищата неподправената история, на престъпленията на комунистическия режим, за да се помни истината и никога да не се повтаря;

– Да се изучава съпротивата на българския народ срещу налагането на тоталитарния режим.

– Да се премахнат паметниците и символите на комунистическия режим;

– Да се криминализира отричането на престъпния характер на комунистическия режим.

ПП на БЗНС