БЗНС основан 1899г.

БЗНС: Добро начало за българската 2021 г., ако започне с алтернативни на Русия газови доставки

След години очакване на стратегическо отделяне от руския енергиен монопол оповестеният внос на азерски газ за България ще е безспорно първа стъпка към успех от национална важност.
БЗНС е последователен в отстояването на национална независимост от руските стратегически монополи над България. Те са вредни, защото унищожават конкурентната среда на енергийния пазар, обвързват ни с чужди геополитически интереси и не на последно място, подчиняват на чужда държава ключов за националната ни сигурност отрасъл, какъвто е енергетиката.
Десетилетия наред всяка монополна зависимост от Русия корумпира голяма част от българската политическа класа и я превръща в проводник на руските интереси в икономическото развитие на страната ни. Този монополен контрол над България е част от външната политика на Русия за установяване на нейни зони на влияние в Източна Европа и на Балканите. На тези територии и държави Русия гледа като на проводници на стремежите си към намеса в европейската и евроатлантическата политика.
Затова за БЗНС откъсването на България от монопола на този изключително вреден и чужд държавен интерес е основен национален приоритет. Убедени сме, че българският национален интерес ще бъде защитен само ако се освободим от всички зависимости в държавата – както в икономиката, така и на политическата класа. Ето защо в името на националния интерес сме критикували всяко задкулисно руско влияние и без колебание и страх сме отстоявали евроатлантическия път на България и равнопоставените отношения с всяка държава.
Убедени сме, че след като беше взето стратегическото решение за закупуването на изтребителите F-16 Block 70 (за което принос има и участието на БЗНС в управлението с министър на отбраната), оповестеният внос на азерски газ е второто по-важност стратегическо решение за България, свързано с икономическата и енергийната ни независимост.
За БЗНС разбиването на монополните зависимости е битка за България и доказателство за принадлежността й към свободния свят.