БЗНС основан 1899г.

Начало » ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НА БЗНС

 

Българският земеделски народен съюз е политическа организация, правоприемник на основания през 1899 година Български земеделски народен съюз, забранен с Наредба – закон за забрана на политическите партии от 12 юни 1934 год., БЗНС – „Александър Стамболийски“ и БЗНС „Врабча“ 1, възстановен на 14 – 15 октомври 1944 год. и разтурен на 26 август 1947 год. със Закон за забрана и разтуряне на БЗНС – „Никола Петков“ и на всичките му поделения и секции и възстановен на Възстановителния конгрес, състоял се на 7 и 8 ноември 1992 г.

Съюзът носи историческото име Български земеделски народен съюз/БЗНС/.
Идеологията и Програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и върху утвърдените общочовешки ценности и морал.

 

УЧРЕДЯВАНЕ НА БЗНС

 

Читалище "Съгласие"

Читалище "Съгласие"

Това е сградата на читалище „Съгласие“ в град Плевен, където през 1899 година е проведен Учредителният конгрес на Българския земеделски народен съюз.

 

 

 

 

 

ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА БЗНС

 

ЯНКО ЗАБУНОВ

ЯНКО ЗАБУНОВ

ЯНКО ЗАБУНОВ, делегат от Плевен на Учредителния конгрес на БЗНС. Избран в бюрото на Конгреса. При изработването на Устава изразява мнение, че Земеделският съюз трябва да бъде политическа организация. Избран за член на Управителния комитет.

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ДРАГИЕВ

ДИМИТЪР ДРАГИЕВ

ДИМИТЪР ДРАГИЕВ, учител от Стара Загора, делегат на Учредителния конгрес на БЗНС. Избран в бюрото на Конгреса. При изработването на Устава изразява мнение, че Земеделският съюз трябва да бъде политическа организация. Избран за член на Управителния комитет.

 

 

 

 

 

ЮРДАН ПЕКАРЕВ

ЮРДАН ПЕКАРЕВ

ЮРДАН ПЕКАРЕВ, делегат от Варна Учредителния конгрес на БЗНС. Избран в бюрото на Конгреса. При изработването на Устава изразява мнение, че Земеделският съюз трябва да бъде политическа организация. Избран за член на Управителния комитет.

 

 

 

 

 

ЦАНКО БАКАЛОВ-ЦЕРКОВСКИ

ЦАНКО БАКАЛОВ-ЦЕРКОВСКИ

ЦАНКО БАКАЛОВ-ЦЕРКОВСКИ, делегат от Бяла черква на Учредителния конгрес на БЗНС. Избран в бюрото на Конгреса. При изработването на Устава изразява мнение, че Земеделският съюз трябва да бъде просветно-икономическа организация. Благодарение на ораторския си талант успява да наложи виждането. БЗНС става политическа организация едва на своя Трети конгрес. Избран за член на Управителния комитет.

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ НА БЗНС

 

Принципи на БЗНС

Принципи на БЗНС

Принципи на БЗНС, автор Ал. Стамболийски

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДЕАЛНАТА ЖЕРТВА


Идеалната Жертва

Идеалната Жертва

Идеалната Жертва, автор Димитър Пенчев