БЗНС основан 1899г.

Календар

Земеделски исторически календар

Съставен от Тодор Кавалджиев – вицепрезидент 1997-2002

1-10 Март

Ден Година Събитие
1 1878 роден в с. Церово, Пазарджишко ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ – виден деец на БЗНС, дълго годишен член на ПП и народен представител, министър в правителството на Народния блок (1931 – 1932). След 9 .ІХ. 1944 г. главен организатор, председател на Върховния съюзен съвет и депутат в VІ – то ВНС от земеделската парламентарна група начело с Никола Петков. Умира на 23 .ХІІ. 1950 г. в с. Априлци, Пазарджишко, където живее като изселник.
1879 роден АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ – велик син на българския народ, водач, идеолог и стратег на БЗНС, създател и дългогодишен редактор на в. “Земеделско знаме”, министър-председател на България /6 .Х.1919 – 9. VІ. 1923/, голям демократ, народен трибун и реформатор. След кървавия преврат на девети юни умъртвен от превратаджийските палачи с особена жестокост и садизъм.
1923 Убит из засада ГЕОРГИ ПОПАНАСТАСОВ – сдружен земеделец от Неврокоп. Роден през 1880 г. в с. Калапот, Драмско.
7 1928 Роден проф. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – виден земеделски деец в емиграция, директор на фондация “Ал. Стамболийски – Н. Петков – Г. М. Димитров”, родом от Своге, Ботевградско.
8 1974 Умира МИНЧО ДРЪНДАРЕВСКИ – виден деец на БЗНС, член на ПП /1945-1947/ и организационен секретар /I – ХI. 1945/, председател на областното н-во на БЗНС в Стара Загора /1944 – 1947/. Жестоко репресиран както от дясната, така и от червената реакция в България.
9 1898 Роден АСЕН ПАВЛОВ БААЕВ – виден деец на БЗНС, секретар и член на ПП  /1932 – 1947/, министър на земеделието /1944 – 1945/. Репресиран от комунистите. Съден с процеса на ПП през 1952 г.а през 1954 г. се приобщава към и става член на казионния БЗНС на Г. Трайков. Умира през 1977 в София.
10 1893 Роден ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ – деец на ЗМС от гр. Неврокоп, убит на 14. VI. 1923 г. край с. Дървеница, Софийско.