БЗНС основан 1899г.

Календар

Земеделски исторически календар

Съставен от Тодор Кавалджиев – вицепрезидент 1997-2002

Ден, Месец Година Събитие
01.03 1878

роден в с. Церово, Пазарджишко ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ – виден деец на БЗНС, дълго годишен член на ПП и народен представител, министър в правителството на Народния блок (1931 – 1932). След 9 .ІХ. 1944 г. главен организатор, председател на Върховния съюзен съвет и депутат в VІ – то ВНС от земеделската парламентарна група начело с Никола Петков. Умира на 23 .ХІІ. 1950 г. в с. Априлци, Пазарджишко, където живее като изселник.

01.03 1879

роден АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ – велик син на българския народ, водач, идеолог и стратег на БЗНС, създател и дългогодишен редактор на в. “Земеделско знаме”, министър-председател на България /6 .Х.1919 – 9. VІ. 1923/, голям демократ, народен трибун и реформатор. След кървавия преврат на девети юни умъртвен от превратаджийските палачи с особена жестокост и садизъм.

01.03 1923

Убит из засада ГЕОРГИ ПОПАНАСТАСОВ – сдружен земеделец от Неврокоп. Роден през 1880 г. в с. Калапот, Драмско.

07.03 1928

Роден проф. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – виден земеделски деец в емиграция, директор на фондация “Ал. Стамболийски – Н. Петков – Г. М. Димитров”, родом от Своге, Ботевградско.

08.03 1974

Умира МИНЧО ДРЪНДАРЕВСКИ – виден деец на БЗНС, член на ПП /1945-1947/ и организационен секретар /I – ХI. 1945/, председател на областното н-во на БЗНС в Стара Загора /1944 – 1947/. Жестоко репресиран както от дясната, така и от червената реакция в България.

09.03 1898

Роден АСЕН ПАВЛОВ БААЕВ – виден деец на БЗНС, секретар и член на ПП /1932 – 1947/, министър на земеделието /1944 – 1945/. Репресиран от комунистите. Съден с процеса на ПП през 1952 г.а през 1954 г. се приобщава към и става член на казионния БЗНС на Г. Трайков. Умира през 1977 в София.

10.03 1893

Роден ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ – деец на ЗМС от гр. Неврокоп, убит на 14. VI. 1923 г. край с. Дървеница, Софийско.

11.03 1933

Умира в пълна мизерия КОСТА Д. КРАТУНОВ – деец на БЗНС от Бургаския край, бивш народен представител от ХVІІІ и ХІХ ОНС, бит и разкарван след 9 .06. 1923 г.

11.03 1953

Разстрелян ИВАН Т. МАНОЛОВ – земсов деец от с.Гиген,Никополско.Начело на голяма земеделска конспирация срещу комунистическия режим, арестуван и осъден на смърт.

12.03 1898

Роден СТОЯН ИВ. ГЕОРГИЕВ – земсист от с. Жребичко, Пазарджишко; убит в местността “Илчови ливади” от сговористите през 1923 г.

13.03 1875

Роден в Русе ген. НИКОЛА ТОПАЛДЖИКОВ – деец на БЗНС, офицер, началник на Генералния Щаб на Армията през управлението на Ал. Стамболийски /1921 – 1923/. Убит от палачите на Цанков след Априлските събития (1925).

13.03 1953

Убит ЛАЛО ТОНОВ ВОТОВ – сдружен земеделец от с. Сухаче, Белослатинско, роден през 1900 г. Убит от озверели комунистически изчадия край селото в местността “Дъбница”.

13.03 1988

Умира ГЕНО ДЕЯНОВ КОЕВ – активен деец на ЗМС и БЗНС, Роден през 1927 г.в с. Свобода, Чирпанско. Репресиран жестоко от комунистите- дългогодишен политзатворник.

16.03 1953

Умира мъчително в Пазарджишкия затвор земсиста ИВАН АТ. ОГНЯНОВ – родом от с. Тагово, Поповско през 1928 г.

17.03 1928

Роден ГРОЗЬО КРЪСТЕВ ГРОЗЕВ – деец на ЗМС, родом от с.Александрово, Старозагорско. Убит при опит да премине нелегално границата за Гърция през 1949 г.

18.03 1888

Роден в гр. София поручик ПЕТЪР ПАСПАЛЕВ – офицер, художник, деец на БЗНС, един от ръководителите на Юнското въстание в Пирдопско. Убит след потушаването на въстанието през юни 1923 г.

18.03 1923

Излиза бр. 1 на в. „ШОПСКА ПРОБУДА” – орган на Софийска селска околийска дружба под редакцията на Цветан Стоенчев. Сътрудничат: Д. Миховски, В. Марков, Асен Стоев, Васил Величков, Васил Спасов, Стефан Г. Димитров, Дим. Дабовски и др.

20.03 1933

Умира ИВАН Т. ПАНДОВ – сдружен земеделец от с. Пелишат, Плевенско вследствие гоненията и тормоза след 9 .VІ. 1923 г. Бивш нар. представител преди преврата.

21.03 1923

Роден е МИХАИЛ Н. МАРКОВ – виден деец нa младежкото земеделско и студентско движение, областен председател на ЗМС в гр. Пловдив, родом от с. Белозем, Пловдивско. Активен участник в нелегалното земеделско младежко движение преди девети септември, като ръководител на нелегалната ученическа група в Пловдивска гимназия Убит при опит за бягство на гръцката граница на 7. IV. 1951 г.

24.03 1878

Роден в с. Черногорово, Пазарджишко КОСТАДИН ВАСИЛЕВ – виден деец на БЗНС, член на ПП и народен представител в ХVІІ ОНС (1914 – 1918). Умира, като депутат през 1918 г.

24.03 1943

Умира ДИМИТЪР ДРАГИЕВ – един от първоапостолите и зидарите на БЗНС, негов председател, идеолог и стратег /1902 – 1915/, дългогодишен депутат на БЗНС. Роден на 1 .ХІ.1869 г. в гр. Раднево, Старозагорско.

25.03 1898

Роден е ХРИСТО КЬОРКОЛЕВ – земсов деец от Брацигово; разстрелян в местността “Грамадите” на 29. ІХ. 1923 г. заедно с група свои съидейници от палачите на Цанков.

25.03 2013

Умира на 98 години ИВАН ЦВ. ГИНЧЕВ – виден деец на ЗМС и БЗНС, бивш главен организатор на ЗМС от излизането му в опозиция до неговата забрана (1945 – 1947), депутат в VІ ВНС на БЗНС-Никола Петков (1946-1947), активен сътрудник на съюзния орган в. „Народно земеделско знаме” (1945 – 1947), политзатворник (1947-1949) и дългогодишен концлагерист в Белене (1949 – 1953 и 1956 – 1959). Член на ПЕТОРКАТА – първото инициативно ръководство на БЗНС-Никола Петков след демократичните промени 1889 г. и депутат на същия в VІІ ВНС (1990-1991). Роден през 1914 г. в с. Обнова, Плевенско.

28.03 1893

Роден е ИЩВАН САБО – виден деец на Унгарската партия на дребните собственици, държавен министър, репресиран жестоко от комунистите.

31.03 1888

Роден е МАРИН ПОПОВ – виден деец БЗНС, родом от с. Душево, Севлиевско, народен представител /1923 – 1925/. Убит след Априлските събития през 1925 г.

01.04 1969

Умира ИВАН КОСТОВ – виден деец на БЗНС, участник в съпротивата срещу преврата на 9 юни 1923 г. в Радомирско, след което емигрира в Югославия и завършва философия в Франция.

02.04 1952

Разстрелян в Старозагорския затвор ТОНЬО С. ДИЧЕВ – сдружен земеделец от с. Миладиновци, Ямболско, осъден на смърт от комунистическия съд.

02.04 1952

Разстрелян ПЕТКО КИТЮКОВ – земсист от с. Тръстеник, Пловдивско, командир на горянска чета в Средногорието, заловен при засада и осъден на смърт от комунистическия лъжесъд.

03.04 1947

Умира следствие на репресиите ГОЧО ИЛИЕВ – виден деец на Земеделското младежко движение в страната, активен член на ученическата земсова група в Хасковската гимназия.

04.04 1899

Роден е ДИМИТЪР СТРАТИЕВ – деец на БЗНС и кооператор, род. в с. Българин, Харманлийска околия; репресиран жестоко от комунистите – повече от четири години прекарва в концлагерите Ножарево и Белене. /27.07.1949 – 10.08.1953/. Умира на 31.03. 1969г.

04.04 1925

Роден е ФИЛИП П. ГЕОРГИЕВ – земсист от с. Златосел, Пловдивско, горянин в отряда на Г. Комитов; убит на 1. Х. 1951 г. край с. Турия.

05.04 1928

След дългогодишна емиграция се завръща от Париж Никола Д. Петков.

06.04 1948

Убит в сградата на комунистическата милиция ТОДОР РУСИНОВ ТОДОРОВ – сдружен земеделец, секретар на околийското н-во в Царево, върнал се като емигрант от Турция. Роден в с. Кости, Бургаско.

07.04 1951

Убит на гръцката граница МИХАИЛ Н. МАРКОВ – виден деец на ЗМС /1941 – 1947/. Заедно с него е убит и ИВАН СТАВРЕВ КАРАБАШЕВ и ранен арх. ТЕНЧО БЛАГОЕВ от Хасково, който месец по-късно умира в хасковската болница.

08.04 1923

Роден е ТОДОР ПАШОВ – деец на ЗМС и БЗНС, от с. Голям извор, Хасковско, последният околийски секретар на БЗНС – Н. Петков в Хасково преди забраната на същия. Дългогодишен концлагерист от комунистическите затвори следствие на което умира млад, едва на 44 г. през 1967 г.

10.04 1933

Излиза бр. 1 на в. “НИВА” – легален орган на БЗНС – Врабча.

11.04 1883

Роден е ГЕОРГИ М. ЗДРАВЕВ в гр. Щип, Югославия – виден деец на БЗНС, началник на жандармерията във Варна /1921 – 1923/, куриер на задграничното представителство /ЗП/ на БЗНС /1924 – 1928/. Изчезва безследно след арестуването му от полицията на 12. I. 1928 г.

12.04 1913

Роден е СРЕБРЬО М. ПАУНОВ – сдружен земеделец от с. Златосел, Пловдивско, горянин в отряда на Георги Комитов; убит на 1.Х.1951 г. край с. Турия от агенти на Държавна сигурност.

13.04 1996

Умира ГЕОРГИ СКАЧКОВ – деятел на БЗНС, юрист, политзатворник при комунизма.

14.04 1893

Роден е ХРИСТО Ж. КОСОВСКИ – виден земеделски деец и кооператор, член на временното ПП след 9 юни 1923 г. до април 1924 г., редактор на в. “Земеделски кооператор” /1922 – 1924/, “Народна победа” /1924 – 25/ и “Земеделска отбрана” /1925/. Роден през 1893 г. в с. Косово, Шуменско, а живее и работи в Плевен, като съюзен деятел – околийски и окръжен председател. От тук се избира и за народен представител в ХХ ОНС (1923). Убит през април 1925 г. след комунистическия атентат в църквата „Св. Неделя” – София.

15.04 1903

Роден е д-р Г. М. ДИМИТРОВ – виден земеделски деец, главен секретар на БЗНС “Ал. Стамболийски” /1938 – 1944/ и на БЗНС /1944 – 1972/; един от създателите (1947) и главен секретар на Международния селски съюз (МСС) от възстановяването му до смъртта си през 1972 г.

15.04 1952

Разстрелян е ДОЧО НЕШЕВ – виден земсов деец, секретар на областното н-во на ЗМС гр. Плевен. Обесен с усмивка на уста и възгласа „Да живее БЗНС”.

16.04 1952

Убит е НИКОЛА ХАЙДУТОВ в концлагера Белене – виден земеделски деец, бивш народен представител в ХІХ ОНС (1920-1923), роден в с. Старосел, Дупнишко през 1889 г. След преврата на 9 юни 1923 г. е емигрант в Чехословакия и Франция. Арестуван и изпращан в концлагерите преди и след девети септември, където завършва и бурният му живот.

16.04 1952

Разстреляни в Пазарджишкия затвор осъдените на смърт горяни братя АТАНАС и ИВАН БАТАЛОВИ – земсови герои от с. Каравелово, Карловско; Атанас е студент по медицина, а Иван е кадет във Военното училище като бивш партизанин преди 9. ІХ. 1944 г. С тях са разстреляни още Петко Жельов, Ненко Заков и Ганчо Данчев – също горяни.

17.04 1973

Умира ВЪЛЧО КОСТОВ – виден деец на БЗНС от с. Коларово, Старозагорско; касиер на БЗНС “Ал. Стамболийски” /1932-33/.

18.04 1930

Роден е НИКОЛА П. БЕЖАНСКИ (Боксьора)в с. Бежаново, Луковитско-земеделски деец, вдъхновен поет и мъченик на земеделската организация, умрял в Германия през 1993 г. като емигрант.

 

Тодор Кавалджиев – синоним на почтеност

Тодор Кавалджиев е вицепрезидент на Р България в периода 1997-2002 г. и е единственият репресиран от комунистическия режим, който след демократичните промени бе избран на висок държавен пост. Той бе и политикът, който се превърна в синоним на почтеност във време, в което повечето управници започнаха да демонстрират необяснимо благополучие.

Тодор Кавалджиев е роден през 1934 г. в село Главан – разположено на хълмовете на Сакар планина. Още като ученик в Харманлийската гимназия той създава структури на забранения тогава Земеделски младежки съюз. Преди да навърши пълнолетие е предаден и арестуван. Прекарва цели 11 години в редица лагери и затвори, но никога не се пречупва. Категорично отказва да сътрудничи на Държавна сигурност и да подпише декларация, с която да се откаже от идеите си. Освободен е от лагера Белене само няколко седмици преди да навърши възрастта, в която може да бъде привикан в казармата. Следва кошмарна служба в трудови войски. Но всички тези мерки не пречупват желанието на младия човек за усъвършенстване. След като отбива военната си служба завършва училище, а след това и Икономическия университет в Свищов. Създава семейство, но режимът не му позволява да работи по професията си и да живее със съпругата си. Вместо това е интерниран в родното си село и още дълги години е принуден да работи в горско стопанство.

Още преди падането на комунистическия режим Тодор Кавалджиев, заедно със свои съмишленици, пише декларации за възстановяване на демокрацията, за реабилитация на Никола Петков и участва във възстановяването на БЗНС Никола Петков. През 1990 г. е избран за народен представител във Великото народно събрание, а през 1996 г. – за вицепрезидент. Със своята биография той придава особен авторитет на президентската институция.

След оттеглянето си от политическата сцена посвещава времето си на семейството и на дългогодишния си труд – създаването на земеделски календар. В него събира и описва съдбите на хилядите земеделци, посветени на каузата БЗНС, отдали живота си на една идея, изстрадана от милиони българи.

Автор е на книгите: „Богат съм с любовта си към хората“, „Международно земеделско организиране – земеделски (зелен) интернеционал“, „Кратка история на земеделското младежко движение на България“ и „Алманах на Българския земеделски народен съюз“. Автор на много доклади и статии.