БЗНС основан 1899г.

Националната ни сигурност е застрашена


Китай купува български ниви за 50 млн. долара и това е особено обезпокоително, заяви председателят на БЗНС Николай Ненчев днес, преди среща със зеленчукопроизводители. Става дума за 90 хиляди декара обработваема земя, която не е нито единствената, нито най-голямата по размер поземлена сделка с чужденци. Проблемът е, че България страда от това изкупуване на  земята й от многонационални компании, правителства и инвестиционни фондове, поясни Ненчев.
Никакъв закон в момента не е ефективен при продажбата на земеделска земя на чужденци от която и да е част на света, припомни той. Нещо повече: чуждите купувачи направо купуват комасирана земя  от инвестиционните фондове и  не влагат пари за уедряването й.
Председателят на БЗНС окачестви безконтролните действия на чужденци в поземлените ни отношения като заплаха за националната сигурност и посегателство срещу бъдещето на нацията. Тези нерегламентирани продажби обричат българите на вечно подчинение в закупената от чужденците българска земя; лишава държавата от произведената в нея  продукция; осуетява възможностите на България да участва в общия ръст в света на земеделското  производство  заради бурния демографски ръст.
БЗНС е убеден, че българските национални интереси повеляват незабавно да се въведе мораториум върху продажбата на земя на чужденци и той да действа дотогава, докато не се приемат нормативни актове, които да наложат ясни законови правила на този процес.