БЗНС основан 1899г.

Ние, наследниците на Н. Петков, на д-р Г. М. Димитров, на Тодор Кавалджиев и хилядите избити и тежко репресирани от комунистическия режим, днес се регистрирахме за участие в парламентарните избори на 4 април 2021 г.

Документите бяха внесени от Атанас Железчев – последовател на Н. Петков, прекарал дълги години от живота си в лагерите на смъртта, борил се за възстановяване на демокрацията много преди 10 ноември 1989 г. Един от малцината истински демократи и антикомунисти.

Ние заявяваме, че ще бъдем естествени продължители на делото на Н. Петков и героичния му пример. БЗНС ще продължи да отстоява и да се самопожертва дори, ако е необходимо, така както го е правил във вековната си история, в името на свободата и просперитета на България. Убедени сме, че лицемерният сценарий за завръщането във властта на наследниците на бившите комунисти, съвместно с новите популисти и крайни националисти, ще тласне Родината ни в път, различен от евроатлантическата й принадлежност.

Призоваваме всички български граждани, всички демократи, наследници на репресирани от комунистическия режим, последователи на евроатлантическата ни кауза да покажем обща воля България да продължи демократичния си път.

България, свободата и демокрацията са ни най-скъпи!

Убедени сме, че жертвеният пример на нашите предци трябва да бъде следван и отстояван ежедневно, а не само в дните определени за почит. Днес ние, техните наследници, продължаваме битката за демократична България. Ковид-кризата е още една причина да бъдем солидарни, а не да пробужда хищниците за власт в обществото. За БЗНС традициите и приемствеността в политиката са основна ценност и гарант за отстояването на принципи, а не на лични проекти и интереси.