БЗНС основан 1899г.

Позиция на БЗНС

„Нелибералната“ демокрация на Орбан изобщо не е демокрация!

БЗНС възприема решението на Европейския парламент за налагане на санкции на правителството на Орбан като сигнал и към България. Смисълът на членството на България в Европейския съюз е преди всичко свободен и цивилизационен избор за изконните европейски ценности, традиции и права. За нас солидарността и единството на ЕС са основополагащи принципи. Само заедно можем да защитим свободния начин на живот, да постигнем мир, просперитет и сигурност. Европейският съюз е преди всичко система от правила и закони, които са задължителни за всички. Само тяхното стриктно спазване ще предпази гражданите на съюза от намеса в живота им на тирани и терористи.

Правителството на Виктор Орбан е обвинено в заглушаване на медиите, тормоз на НПО, отстраняване на независими съдии, подкопаване на демокрацията и неспазване на основните ценности на Европейския съюз.

В продължение на векове Европа е била разкъсвана от религиозни и етно-национални конфликти. Тези конфликти породиха най-ужасяващите режими като фашизма и комунизма. Създаването на Европейската общност осигури траен мир и просперитет за няколко поколения в Западна Европа и даде незапомнени перспективи за новите поколения от Източна Европа.

Не трябва да позволим на противници на европейските ценности и свободния начин на живот да рушат единството и благоденствието на ЕС.

„Нелибералната“ демокрация, чийто защитник е Виктор Орбан, изобщо не е демокрация!

Историята ни е научила, че когато бъде премахната конституционната защита за инакомислещите и малцинствата и когато демокрацията се превърне в неограничена диктатура на мнозинството, тя бързо се превръща в неограничена диктатура на един човек! БЗНС ще продължи да работи за свобода, народовластие и върховенство на закона както в България, така и в Европейския съюз.