БЗНС основан 1899г.

Призоваваме за въздържание от крайна радикализация в политическите позиции

БЗНС тъжи за жертвите и ранените във Виена. Осъждаме кървавото терористично нападение над мирните граждани. След този пореден жесток акт на насилие, извършен от тежковъоръжени атентатори, Европа не може и не бива да си позволи страх и малодушие.

Убедени сме, че правилната преценка и стратегия за справяне с тероризма сега са особено важни. Отпорът срещу тероризма не може да съдържа религиозен отговор. Това е битка на свободата срещу фанатизма, битка на човешкия напредък срещу регресията и екстремизма.

Европа няма да допусне да бъде сплашена и блокирана от актове на насилие.

ЕС може да бъде модел за реформи и развитие на държавите и обществата по света, но не може да бъде мишена на омраза заради просперитета на неговите граждани, който те сами са отвоювали и изградили с усилия, воля и постоянство.

Призоваваме за въздържание от крайна радикализация на политическите позиции. Въпрос на обществена отговорност и стратегия за ограничаване и възпиране на тероризма е да не се допуска и поощрява растящото разделение в европейското общество. ЕС трябва да засили общите си действия по отбрана и борба с тероризма. Всички държави трябва да действаме разумно и консолидирано в единен съюз.

България е пример за пълноценно съществуване на нация от хора с различна религиозна принадлежност. Липсата на сегрегация по религиозен признак и социален статус, пълноценното включване в обществено-политическия живот на всички религиозни общности е добър пример на толерантност и взаимно разбирателство. Всичко това не би позволило лесно внедряване на фундаментализъм и радикализация на ислямската общност у нас.

Днес припомняме, че политиките на БЗНС традиционно включат проблемите на българските мюсюлмани. Те винаги са били част от членската маса и от избирателите на Съюза. Ние сме убедени, че европейската цивилизация трябва да защити ценностите си, като ги превърне в основно оръжие в битката си срещу тероризма.

ПП на БЗНС