БЗНС основан 1899г.

Биографична справка за генерал-майор о.р. Съби И. Събев

През военната си кариера ген. Събев е работил за изграждането и укрепването на военните способности и структури на ВВС и за реформата на Българската армия, ръководил е разработката на доктринални документи, стратегически прегледи, планове и анализи, включително за участие на военни контингенти в учения и операции на НАТО по опазване на мира. Ръководил е провеждането на първия преглед на структурите на Българската армия и изработването на “Актуализиран план 2004” за нейното преструктуриране и развитие. Като военен представител е изградил и интегрирал националното военно представителство в дейността на Военния комитет на НАТО и подчинените му работни органи.

След преминаването си в резерва в началото на 2005 г., генерал-майор Събев работи като главен експерт във Военна академия “Г.С.Раковски”  в Института за перспективни изследвания за отбраната, по изследване на въпроси от съюзната и национална сигурност и отбрана, военната стратегия, отбранително планиране и развитие на въоръжените сили и тяхната трансформация. Използва разностранния си опит и за водене на краткосрочни курсове по структурите и механизмите за функциониране на НАТО и Европейската политика за сигурност и отбрана. Има специален изследователски интерес в областта на трансформацията на отбраната и въоръжените сили, включително трансформацията на военните способности на НАТО и ЕС. Вземал е участие в редица конференции по дискутиране на проблемите в посочените области и има публикации по редица актуални въпроси на отбраната и въоръжените сили. От. м. ноември 2015 г. не работи.

Генерал-майор Събев, като офицер от резерва, участва активно в работата на няколко военнопатриотични организации и в обществени дебати по въпросите на сигурността и отбраната. От 2008 г. до 2009 г. е директор по международните връзки в Асоциацията на завършилите колежа на НАТО в Рим, и от 2009 г. е председател на УС на фондация “Център за изследване на националната сигурност”. От 2013 г. е председател на УС на Съюза на офицерите от резерва «Атлантик».

Генерал-майор  Събев е роден в с. Желю войвода, област Сливен. Завършил е средно образование в Техникум по електротехника “Мария С. Кюри” – гр. Сливен.

През 1975 г. е завършил Военно-въздушното училище “Георги Бенковски”, с. Долна Митрополия, обл. Плевен, както с военна, така и с гражданска специалност – “инженер по радиоелектроника”, а през 1982 г. се дипломира във Военна академия “Георги С. Раковски” – София, с магистърска специалност по военно дело. През 1987 г. гeн. Събев е завършил оперативен курс във Военна академия “Юрий Н. Гагарин”, в Монино – Руската федерация, а през 1994 г. се дипломира от Военно-въздушния колеж на ВВС на САЩ, в Монтгомери – Алабама. Той е първият български офицер, завършил този генерал-щабен колеж. В периода 2001 – 2002 г. е завършил различни курсове за висши офицери в страни-членки на НАТО, включително в школата на НАТО в Оберамергау – Германия, Центъра “Джордж Маршал” в Гайлен- Партенкирхен – Германия и Колежа по отбрана на НАТО в Рим – Италия.През 2013 г. е защитил дисертационен труд във ВА «Г.С.Раковски» по въпросите на военната трансформация.

Професионалната кариера на гененерал Събев е изцяло военна и главно във военно-въздушните сили (ВВС), където като офицер служи в продължение на 25 години. Той е заемал различни длъжности във ВВС и ГЩ-БА,  на тактическо, оперативно и стратегическо ниво. Оглавявал е щаб на авиационна ескадрила, полк и дивизия, бил е началник на оперативния отдел и зам. началник щаб на авиационен корпус, последователно е ръководил управления в щаба на ВВС и Генералния щаб на Българската армия. Участвал е пряко в планирането, организацията и провеждането на оперативната и бойна подготовка на части и съединения на ВВС. Като първи началник щаб на 13-ти вертолетен полк бойни вертолети, той е един от основните участници във формирането на този нов авиационен полк през есента на 1982 г., който по успехи е класиран две последователни години на първо място сред авиационните полкове на българските ВВС.

Генерал майор Събев е и първият началник на оперативно управление на ВВС, пряко е планирал и координирал дейностите в този вид въоръжени сили по програмата на НАТО “Партньорство за мир” (ПЗМ), персонално е участвал в много дейности по тази програма. Той е ръководил планирането и участието на първите български контингенти в авиоционни учения по ПЗМ в Унгария и Турция. В началото на 2000 г., генерал Събев е приведен на служба в Генералния щаб на Българската армия, където му е възложено преструктурирането на две управление и няколко отдела и формирането на Главно оперативно управление в ГЩ. Под негово ръководство са разработени първите ключови доктрини за използването на въоръжените сили в различни операции. Той ръководи планирането, изпращането и инспектирането на отделни български контингенти за участие в мироподържащите операции на НАТО в Босна и Херцеговина и Косово. През 2000 г. ръководи, от българска страна, планирането и провеждането на първото съвместно българо-румънско учение по ПЗМ. През 2001 г. той оглавява управлението за стратегическо планиране на ГЩ.  Генерал Събев приключва военната си кариера като първи военен представител на България в Главната квартира на НАТО, в Брюксел – Белгия, след приемането на страната в Алеанса, където работи над 2 години като национален представител във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС. На този пост той е допринасял пряко за началното военно интегриране на страната в Алианса и е участвал във вземането на съюзни военни решения по развитието и трансформацията на военните способности на организацията.