БЗНС основан 1899г.

Демократичните сили дължат силата и обединението си на българското общество!

БЗНС призовава всички български демократични формации и граждани, които изповядват ценностите на евроатлантизма, правовия ред и демократичния път на развитие на България, да се консолидират за общи действия срещу хибридната стратегия за дестабилизация, която завладява държавата, институциите и политическата ни система.

БЗНС многократно предупреждаваше, че действията на заемащия президентския пост не съответстват нито на конституционните правомощия, нито на етичните норми и ценности, които един държавен глава трябва да споделя, за да се грижи за мира и просперитета на своята страна и граждани. Вместо върховен представител на държавата и обединител Радев се превърна в разединител на нацията, целящ радикализация на българската политическа система. Дестабилизацията и непрестанната ескалация на общественото напрежение бяха неговите основни оръжия за постигане на крайната му цел –обезсилване на ролята на държавните институции и подмяна на легитимната власт.

Свидетели сме как Радев концентрира в ръцете си почти пълна и еднолична власт в държавата. В поведението му съзираме умишлена стратегия. Целта е да се разпилее енергията на протестните партии – вместо да способства да изградят управленска коалиция, Радев ги използва единствено за атака срещу парламентаризма. Днес Радев управлява при поредния провален не без негова помощ парламент, а инструментите му са служебно правителство, стратегически съвет, оглавен от бивши агенти на ДС, и личната му администрация, в която са налице съмнения за закононарушения.

Пътят на сегашния български президент към втори мандат и неприкритата му заявка за цялата власт в държавата сякаш сковаха съзнанието и действията на българските демократи. Като че ли загубили всякакъв политически инстинкт, те са парализирани от властта и хибридната слава на Радев и са готови да абдикират пред неговя агресивен политически натиск.

БЗНС категорично смята, че пътя на Румен Радев, диктуван от стратезите в Кремъл и обслужван от нашенската вярна към Москва политическа агентура, трябва да бъде пресечен в името на демокрацията, независимостта и европейската ни принадлежност. Путиновият политически модел не бива да се случи в България.

БЗНС призовава всички демократи да излязат от капана на изолационистката политика, в която сами се поставиха, и да се коалират за общи действия на предстоящите избори!

С общи усилия трябва да върнем демократизма и европейските ценности в президентството си и да възстановим авторитета и силата на законодателната власт. Проблеми има, но те няма да се решат по пътя на диктата на „силната ръка“, нито чрез авторитарен режим с концентрация на еднолична власт. Единствено законът, силните и устойчиви институции, както и общественият натиск могат да гарантират правилната и успешна посока на обществено развитие, за възстановяване на достойнството, авторитета, престижа и честта на институциите.

Пътят за отвоюване на демокрацията изисква обединение в предстоящите избори за президент и парламент. Само общата ни воля и действия ще донесат спасителното съживяване на така нужната ни демокрация!

ПП на БЗНС