БЗНС основан 1899г.

Начало » РЪКОВОДСТВО

РЪКОВОДСТВО

Председател на БЗНС

 

Николай Ненчев

Николай Ненчев

Николай Нанков Ненчев е роден на 11.08.1966 г. Семеен е, с две деца. Има висше юридическо образование – магистър по право и политически науки, международни отношения.

От 2008 г. – Сътрудник в адвокатска кантора „Агора“.

2007 г. – Специализант в Европейския парламент (комисии: Правна комисия по конституционните въпроси и Комисия по външна политика).

От 2003 г. – Асистент, преподавател в Нов Български университет.

2002 г. – Заместник председател на „Сдружение Евроинтеграция“. Координатор на Програма за трансгранично сътрудничество и европейската интеграция за Югоизточна Европа.

2006 г. – Инициатор и учредител на „Сдружение Евроинтеграция“.

1997 – 2002 г. – С Указ на Президента на Републиката Петър Стоянов е назначен за Началник на кабинета на вицепрезидента Тодор Кавалджиев.

1989 г. – Участва във възстановяването на БЗНС „Никола Петков“.

1989 г. – Председател на Независимо студентско дружество.

1992 г. – Член на УС на БЗНС.

1994 г. – Председател на Земеделския Младежки Съюз.

 

Членове на Постоянното Присъствие на БЗНС

 

 

Димитър Петков

Димитър Петков

Димитър Любомиров Петков роден на 11.12.1965 година.

Висше агрономическо образование – специалност лозаро-градинарство.

Специализации:

1992г. – Тържища и пазари на производителите, търговия с пресни плодове и

зеленчуци – Германия.

2000 – 2002г. – Публична администрация.

Трудов стаж:

1990 – 1992г. – ТКЗС с. Левски Пазарджишко – агроном.

1993 – 1995г. – Община Пазарджик – началник отдел „Земеделие“.

1996 – 1997г. – Министерство на земеделието – експерт-консултант изграждане на Пазари на производителите район Пловдив – Пазарджик.

1998г. – Министерство на земеделието – началник на ОС „Земеделие и гори“.

1999г. – Областна администрация – гл. експерт „Регионално развитие“.

2000 – 2004г. – Община Пазарджик – секретар на Община Пазарджик.

2005г. – „Биофрута“ ЕООД – управител  на дружество специализирано в

производство на биологични селскостопански продукти.

Политически стаж:

Член на УС на БЗНС два мандата.

Четири пъти избиран за общински съветник в Общински съвет Пазарджик.

Членство в неправителствени организации:

Сдружение „Международни инициативи и партньорства“ – изпълнителен директор член на УС на волейболен клуб „Хебър Пазарджик“.

Член на ОС на БЧК Пазарджик.

Александър Христов

Александър Христов

Александър Тодоров Христов роден на 17.06.1974г. Семеен с две деца. Завършил „Маркетинг и мениджмънт” магистърска степен в УНСС.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на Управителния Съвет

 

Василка Стоилова

Василка Стоилова

Василка Георгиева Стоилова – Родена на 03.02.1952 г. в гр. Радомир. Магистър по История и Философия. Семейна с двама синове.
Работила е като учител, директор на основно училище и ТПГ „Никола Й.Вапцаров” гр.Радомир, зам.кмет на община Радомир от 2003-2007г., общински съветник, председател на групата общински съветници от БЗНС, Зам.председател на Общински съвет-Радомир през мандат 2011-2015 година.
Работи като обучител в два проекта по Оперативните програми за квалификация на пом. директори на училища:
– през 2011 година в партньорство между МОН и Фондация «Америка за България»;
– през 2013-2014 г.проект «Квалификация на педагогическите специалист-пом.директори по учебна дейност» партньорство между МОН,НИОКСО и Фондация ЦПУР-България.
– от 2014 г. е обучител в Национален център за повишаване на квалификацията
на педагогическите специалисти към МОН в гр.Банкя.
Изявен експерт с богат опит в областта на образованието.Носител на Почетното отличие „Неофит Рилски” на Министъра на образованието и науката за дългогодишна цялостна високо професионална трудова дейност в системата на народната просвета.
Три мандата член на УС на БЗНС и втори мандат председател на УС на БЗНС.